Centrum zarządzania

Finansami

dla Twoich klientów

PL EN

Ybanking

Ybanking to wirtualny bank łączący w jednym miejscu produkty wielu różnych instytucji finansowych, takich jak banki, towarzystwa ubezpieczeniowe, kantory internetowe i inne.

Ybanking będzie działał pod własną marką oraz w partnerstwach z firmami nie-bankowymi, które chcą w nowoczesny sposób wspierać swoich klientów w zarządzaniu finansami osobistymi.

Klienci

Zyski, wygoda, doradztwo...

Firmy nie-bankowe

Lojalność klientów, wiedza, okazje sprzedażowe...

Banki i fintechy

Sprzedaż,
nowe rynki...

Moduły Ybanking

Front-end

Portal
Daily banking
Supermarket
Content marketing

Sales and marketing

Automotion
Price managment
Social networking
Robo-advisor
CRM
Co brand & White label
Video-branch
Financial assistant

Integrations

KYC
PSD2
Private APIs, SSO
Open banking

Sales processes

Applications
Transactions
Value added services

Operations

Database
Affiliation
Accounting

Ybanking dla Twoich klientów

Usługi finansowe różnych banków i firm finansowych w jednym miejscu. Jeden login i hasło, procesy zakupu i obsługi, interfejs, itd.

Rachunki i płatności

Historia rachunku i zlecenie płatności w dowolnym banku

Supermarket

Kredyty, lokaty, karty, wymiana walut, inwestycje

Usługi dodane

Wirtualny doradca, finanse domowe, bilety, parkomaty,...

Ybanking to centrum obsługi produktów finansowych, w którym klient sprawdzi aktualny stan swojego portfela, wykona przelew z dowolnego rachunku, czy skorzysta z supermarketu, gdzie porówna warunki i wybierze produkt najlepiej odpowiadający swoim potrzebom.

Asystent finansowy, wykorzystujący sztuczną inteligencję, doradzi, jak zarządzać finansami. Podpowie, jak przenosić oszczędności, kredyty i usługi między bankami oraz innymi instytucjami finansowymi, tak aby uzyskać jak największe korzyści. Dzięki temu klient może zarobić średnio 200 - 500 zł rocznie.

Klienci najczęściej korzystają z jednego lub dwóch banków, niezależnie od atrakcyjności ich aktualnej oferty. Wysiłek związany z porównywaniem cen, różnymi procesami zakupu, loginami, hasłami itp., jest zbyt wysoki. Ybanking to łatwość i wygoda zarządzania finansami osobistymi z jednego miejsca. To platforma, dzięki której klienci przestaną być zakładnikami własnego "wygodnictwa" i będą korzystać z najlepszych ofert bez wysiłku.

Ybanking dla Twojej firmy

wymierne korzyści
dla klientów firmy

budowanie lojalności
klientów

źródło przychodów
firmy

zwiększanie częstotliwości
kontaktów klientów z firmą

zwiększanie ruchu na
własnych kanałach
cyfrowych

real-time marketing
w oparciu o aktywność
klientów

poszerzanie wiedzy
o klientach, w tym o ich
transakcjach i zakupach

wykorzystanie usług
finansowych jako elementu
rozwoju produktów

Ybanking jest tworzony w technologii SAP, dzięki czemu jest bezpieczny, stabilny i łatwy w integracji.

Oferujemy:

rozwiązania IT oparte
o nowoczesne, bezpieczne
i stabilne narzędzia SAP

możliwość dostosowania
oferty produktowej
do strategii partnera

podejście plug&play,
gotowe do integracji
z systemami partnerów

możliwość użycia identyfikacji wizualnej
partnera

narzędzie do real-time
marketingu i kampanii
sprzedażowych

umowy z dostawcami
produktów: bankami,
firmami finansowymi
i fintechami

procesy operacyjne, które nie generują
kosztów i ryzyka

wykwalifikowany zespół
obsługi klienta i sprzedaży

proste ramy prawne
i komercyjne współpracy

"lekki" model współpracy
umożliwiający prowadzenie
testów rynkowych przed
pełnym wdrożeniem

Skontaktuj się z nami i umów na spotkanie.
To najlepszy sposób, aby w pełni zapoznać się z naszą ofertą.

Banki i fintechy

Ybanking to platforma łącząca firmy posiadające duże bazy klientów z bankami, fintechami i firmami finansowymi, które chcą docierać do jak największego grona klientów i w nowoczesny sposób sprzedawać swoje produkty.

Dostawcom produktów finansowych oferujemy:

  • kanał dystrybucji docierający do dużych baz klientów z ugruntowanymi relacjami
  • prostą integrację przez API oraz inne narzędzia SAP
  • elastyczność w zarządzaniu ofertą produktową i jej dochodowością
  • mechanizmy KYC dostosowane do wymogów prawa
  • możliwość łatwego wejścia na nowe rynki

Dla części instytucji finansowych, takich jak: fintechy, firmy ubezpieczeniowe czy inwestycyjne Ybanking może być równocześnie kanałem dystrybucji produktów oraz narzędziem wzbogacenia oferty w modelu partnerstwa bankig-as-a-service

O Yfin i misji

Yfin S.A., właściciel platformy Ybanking, to polski fintech założony w 2015 roku.

Dane kontaktowe:
Yfin S.A., ul. Graniczna 17a,
05-500 Jastrzębie, NIP: 123-130-76-09,
kapitał zakładowy 526.207 zł
(opłacony w całości)
email: kontakt@ybanking.com
tel: +48 692 486 539

Rozpoczęliśmy działalność od sprzedaży lokat bankowych i produktów inwestycyjnych w oparciu o marketing sieciowy i premie sprzedażowe dla klientów. W ten sposób sprzedaliśmy lokaty bankowe i produkty inwestycyjne o łącznej wartości ponad 400 mln zł. Od początku 2018 roku pracujemy nad platformą do sprzedaży szerokiej oferty produktów finansowych dla klientów indywidualnych, która będzie gotowa na wdrożenie dyrektywy PSD2. Pozyskaliśmy finansowanie umożliwiające tworzenie Ybanking na środowisku SAP. Dzięki temu będziemy gotowi do konkurowania z bankami o rolę głównego dostawcy produktów finansowych dla klientów indywidualnych.

Naszą misją jest stworzenie platformy, na której skorzystać mogą trzy strony:

Klienciponieważ zyskają bardziej atrakcyjne warunki zakupu;

FIrmy nie-bankoweoferujące swoim klientom wsparcie w zarządzaniu finansami, ponieważ zyskają lojalność i wiedzę o klientach;

Banki i inni dostawcy usług finansowychponieważ zyskają efektywny kanał sprzedaży

Będziemy dbać o to, żeby korzyści były równoważne dla każdej ze stron i jak największe w porównaniu z tradycyjną bankowością